11 byråer leverte tilbud på anbudsinvitasjonen. Av disse har fire vært inne til intervju.
- Vi er fryktelig glade for å få jobbe med Geelmuyden Kiese. Hovedgrunnen for valget er kompetansen menneskene som skal være med på prosjektet innehar, erfaringen selskapet har med liknende prosjekter og ikke minst dybden de har på strategisk kommunikasjon, forteller prosjektleder Tor Rullestad.

Geelmuyden Kiese står blant annet bak Norges største rekrutteringskampanje, Vekstlandet, for Bergensregionen.  I tillegg jobber de med stedsidentitet for 13 kommuner i Romeriksregionen.
 
Gleder seg 
Administrerende direktør Andreas Wabø skal selv være aktiv i arbeidet. Med seg på laget har han blant annet seniorrådgiver Marius Eriksen og juniorkonsulent Kari Kjær.
- Vi er veldig fornøyde med å få jobbe sammen med Hamarregionen. Allerede i første møte så vi at det var stor begeistring og entusiasme fra oppdragsgiver. Nå skal vi jobbe med å kode inn de rette assosiasjonene til Hamarregionen, sier Wabø.
 
Kommunene står sammen
Arbeidet med kommunikasjonsplattformen er initiert av Regionrådet og ledes av Tor Rullestad fra Hamarregionen Reiseliv og Eli A. Bryhni fra Hamarregionen Utvikling. Kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker er parter i prosjektet. Varaordfører i Ringsaker, Geir Roger Borgedal, gleder seg over samarbeidet og valget av leverandør.
- Dette blir en spennende prosess, sier han.
 
Kommunikasjonsplattformen skal være ferdig i november i år. Deretter skal det utvikles en strategi for innbyggerrekruttering.