Formannskapet i Ringsaker kommune vedtok i januar å søke fylkesmannen om å godkjenne Næroset som typisk turiststed, og etter en høringsperiode har fylkesmannen valgt å innvilge søknaden. 

Jevn turiststrøm
Fylkesmannen viser til Nærosets utvikling og satsing på turisme, og at turiststrømmen er jevnt hele året ettersom både fjellområdet og de mer nærliggende friluftsområder benyttes jevnlig. Tilreisende og folk som er på vei til hytteområdene på Ljøsheim og Ringsakerfjellet for øvrig står for en stor del av omsetningen til næringslivet i Næroset.
 
- Vi setter stor pris på at fylkesmannen har godkjent vår søknad. Denne statusen er selvsagt viktig for handelsnæringen og som et element i det samlede tilbudet i denne delen av kommunen. Samtidig har det symbolkraft; her er det initiativ og utvikling, konstaterer rådmann Jørn Strand.