Stoltenberg pekte på at Prøysen formidlet verdier om sosial rettferdighet, om småkårsfolk og om at det ikke er forskjell på folk enten de er fattige eller rike.

- Alf Prøysen gav respekt og stolthet til de som tidligere hadde stått med lua i hånda. Den formidleren av verdier må vi hylle. «Graset er grønt for alle» er en enkel strofe med et enormt politisk budskap. Jeg har lest politiske programmer på mange sider som sier langt mindre om politikk. Mange av dem har jeg skrevet selv, sa Stoltenberg. 

Skal feires over hele landet
Fylkesmann Sylvia Brustad leder hovedkomiteen for Prøysen 2014 og forteller at det vil bli en storstilt nasjonal feiring gjennom hele neste år. 

- Prøysen vil innta scener, bibliotek, barnehager, skoler og alle andre steder det er naturlig. Vi skal aktualisere Prøysen for alle generasjoner som kommer etter oss, sier Brustad. 

Blant de større nasjonale arrangementene i regi av Prøysen 2014 er en åpning av Prøysenåret og utvidet utdeling av Prøysenprisen i Det Norske Teatret i januar, åpning av det nye Prøysenhuset og 100-årsmarkering 23. juli og en festforestilling i Den Norske Teatret i samarbeid med NRK 23. november. 

20 millioner fra staten
Byggingen av et nytt Prøysenhus er initiert og finansiert av Arthur Buchardt. I tillegg har regjeringen bevilget 20 millioner kroner til innholdet i det nye Prøysenhuset og programmet for Prøysen 2014. 

- Målet med det nye Prøysenhuset er å skape et levende hus i et miljø med en levende formidling hvor publikum kan møte figurer og skikkelser fra forfatterskapet. Det skal være et hus som snakker til både unger og voksne, et hus som stadig ønsker deg velkommen tilbake til nye opplevelser. Her skal alle kunne finne sin Prøysen, enten det er langs Præstvegen, utenfor Kusvea, i Prøysenstua eller i det nye Prøysenhuset, sier ordfører Anita Ihle Steen.