De som ønsker å benytte seg av muligheten til å forhåndsstemme kan gjøre dette ved servicesenteret og biblioteket i Brumunddal, samt ved servicesenteret og bibliotekets fellesavdeling i Moelv.

God tilgang
Dette betyr at befolkningen i Ringsaker har tilgang til å stemme ett eller annet sted i kommunen mellom kl. 08.00 og 19.00 mandag til fredag. I tillegg kan man levere sin stemme ved bibliotekene i Brumunddal og Moelv mellom k. 10.00-14.00 på lørdager.

– Alt skal ligge godt til rette for at så mange som mulig skal få stemme, sier Gerd Anne Ansnes, som oppfordrer alle ringsaksokninger til å bruke stemmeretten sin. Hun minner også om at de som skal stemme ved sametingsvalget må gjøre dette på forhånd.

– Det vil ikke være mulig å levere inn stemme til sametingsvalget på valgdagen, kun i forkant, understreker Ansnes.

Muligheter for alle
Ringsaker kommune tar også imot stemmesedler fra beboere ved bo- og aktivitetssentrene og ved en rekke andre institusjoner. Innbyggere som på grunn av sjukdom eller uførhet ikke har mulighet til å komme seg til valglokalene kan ta kontakt med kommunen for å få stemme hjemme. Fristen for dette er torsdag 5. september kl. 11.00.

– Hovedmålet vårt er at alle som vil skal få stemme. Derfor gjør vi alt vi kan for å legge til rette for dette, sier leder ved Servicesenteret, Gerd Anne Ansnes.