- Vi har god tilflytting og en høy fødselsrate, noe som gir oss stor vekst. Disse tallene kan vi være godt fornøyd med, sier rådmann Jørn Strand.

Gode tall
Stadig flere får øynene opp for de mange kvalitetene Ringsaker har å by på som bokommune. I perioden fra 1. april til 1.juli var det 336 personer som flyttet til Ringsaker. I samme periode flyttet 270 ut av kommunen. Dette gir en nettoinnflytting på 66 personer.

- Veksten viser at satsingen på attraktivitet virker, og at vi er et aktuelt valg for nye innbyggere, sier Strand.