- Alt starter med en tanke og en visjon. En liten prikk på et ark. Arkitekten bak det hele, Arvid Johansen fra Dialecta Kommunikasjon, og Destinasjon Sjusjøen hadde en drøm om å skape et møtepunkt på Sjusjøen som alle passerer og som viser verdien av naturen og landskapet. Selv om vi vet at man ikke kan leve av en vakker utsikt, så håper jeg at vi gjennom denne plassen kan hjelpe folk til å se hvor flott Sjusjøen og Sjusjøvangen er, sa leder for Destinasjon Sjusjøen, Merethe Sandum, under seremonien.

Det er Brøttum Allmenning som sammen med Pihl AS og Ringsaker kommune har finansiert prosjektet.

- Utsiktsplassen har blitt et flott møtested som utvilsomt være til glede for de som ferdes på Sjusjøen. Det er mye bra på gang i Ringsakerfjellet. Grunneiere tar tak, Destinasjon Sjusjøen gjør en kjempejobb og nå ser vi virkelig resultatene komme. Også slik sett har denne åpningen en symbolkraft, sa rådmann Jørn Strand, som la til at han gledet seg til fortsettelsen.