Med en god porsjon humor og episoder fra hverdagen satt Nina Nakling fokus på viktige sider ved jobben. 
- Det å jobbe i barnehage er verdens beste jobb. Men selv verdens beste jobb kan man bli sliten av. Da er det viktig å huske på at dere befinner dere i et energifelt av en annen verden, sa hun. 
 
Den beste ressursen
Hun påpekte at kilden til kvalitet i barnehagen først og fremst ligger hos de ansatte.
- Barna er i barnehagen mange timer hver dag, og de ansatte setter spor i dem. I overført betydning kan vi si at det er viktig å så frø som kan høstes senere, ikke så frø som må lukes bort senere, sa Nakling. 
Dagen gav mange innspill til refleksjoner og hvilke verdier og normer som er viktige i barnehagen. 
 
Helhet
Samlingen av alle barnehageansatte er en videreføring av kommunens satsing på en enhetlig barnehagesektor. Dagen ble åpnet av rådmann Jørn Strand som hadde fokus på barnehagens betydning i arbeidet med vekst og utvikling. 
- Jeg vil benytte sjansen her og nå til å takke hver og en av dere for jobben dere gjør. Den er utrolig viktig, både fordi dere tar vare på det kjæreste vi har, men også fordi gode barnehager er en forutsetning for at vi skal tiltrekke oss flere innbyggere, sa rådmannen.