Kursholder Anders A. Vik har lang erfaring i og god kunnskap om å skaffe penger til spennende prosjekter, og vet alt om hvilke tilskuddsordninger som finnes og hvor man finner dem. 
- Vik har holdt flere kurs rundt om i landet, og er blant de største ekspertene på området, sier næringsrådgiver Heidi T. Karlsen. 

Store beløp
Det er mange som ikke er klar over at det årlig blir fordelt 26 milliarder kroner til blant annet prosjekter i regi av frivillige organisasjoner. 
- Norge har tusenvis av tilskuddsordninger, det er bare så få som vet om dem og enda færre som har oversikt over dem, sier Vik. 
Målet med kurset er å gjøre deltakerne oppmerksomme på mulighetene som finnes, og å gjøre dem i stand til å skrive søknader som gir positive svar. 

To omganger
Kurset kjøres to ganger, i Sørgående kro på Rudshøgda fra kl. 13.30-18.00 og på Prøysenhuset fra kl. 18.30-21.30. Ettermiddagskurset er for kultur- og opplevelsesnæringa samt reiselivsaktører, mens kveldskurset er tilrettelagt for frivillige lag og organisasjoner. 

- Det er begrenset antall plasser, og her er det førstemann til mølla som gjelder. Påmelding til det første kurset kan sendes til heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no, mens de som ønsker å melde seg på kveldskurset kan melde seg på til kristina.lystad@ringsaker.kommune.no.
 
Ringsaker kommune arrangerer kurset i samarbeid med Kultur- og opplevelsesnettverket samt Ringsaker kulturråd.