TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Det bor ca.500 personer i Ringsaker med demensdiagnose.  

God livskvalitet mulig
Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og deres pårørende. Tross sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. TV-aksjonen vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan utvikles kurerende behandling. For å få til dette er det prioritert tre områder som pengene skal gå til: 

  • Aktivitet som gir bedre livskvalitet og deltakelse
  • Informasjon som skaper åpenhet og forståelse
  • Forskning som bidrar til å løse demensgåten

Aksjonskomiteer i alle landets fylker og kommuner står for den praktiske gjennomføringen av aksjonen. Fylkes- og kommunekomiteene har ansvaret for å skaffe bøssebærere, utlevering av bøsser, samt å sørge for innsamling og opptelling i samarbeid med de lokale sparebankene. I Ringsaker er det Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) som er ansvarlige for å skaffe nok bøssebærere i sin innsamlingskrets. Alle barneskolene i Ringsaker er med, det vil si at nesten tusen ringsaksokninger og hundretusen nordmenn den 20.oktober legger ut på høstens viktigste søndagstur og dugnad!   

Les mer på www.blimed.no eller www.tvaksjonen.no .

Aktiviteter
Framover mot selve TV-aksjonsdagen har Demensenheten i Ringsaker kommune v/fagkonsulent Marit Sjørengen og RE-leder Ane Wenche Moen mange aktiviteter på programmet. Hele uke 42 vil være knyttet opp mot TV-aksjonen med bl.a. filmframvisning, foredrag og stands. 

Helselagene og demensforeningen i kommunen vil også ha ulike aktiviteter/stands. Dette vil vi komme tilbake til senere.

Bøssebærere
Vi trenger hele tiden ekstra bøssemannskap. De som ønsker å være bøssebærere kan ta kontakt på tlf. 02025, på www.blimed.no eller ringe til servicesenteret, tlf.62 33 50 14.