Etableringen av et kommunalmedisinsk senter (KMS) ble vedtatt i forbindelse med samhandligsreformen i 2012. Enheten ble opprettet 1. mai i år og har vært i full drift siden 26. august. KMS holder til på Tømmerli bo- og aktivitetssenter, har 16 sengeplasser og 42 årsverk.

Brukes som mal
Samhandlingsdirektør i Sykehuset Innlandet, Grethe Fossum, hadde ikke anledning til å delta under den offisielle åpningen, men hadde besøkt enheten dagen før. 
- Vi har fått hilsen og ros fra Fossum. Hun synes vi har løst dette på en forbilledlig måte, og fortalte at Sykehuset Innlandet bruker modellen fra Ringsaker som mal når de skal inngå avtaler med andre kommuner, sa Jan Robin Manstad. 

Høy kompetanse 
Den nye enheten har ansatt både sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger. De ansatte har en bred bakgrunn, og flere har spesialisert seg i tillegg til grunnutdannelsen. 
- Vi har fått utrolig dyktige folk som har mye entusiasme, forteller sykehjemsoverlege Harald Sanaker. 
Han påpeker også at kompetansen ikke bare vil bli brukt internt i KMS, men også som en ressurs i resten av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Mer fokus på forebygging
For ordfører Anita Ihle Steen var det en stor glede å kunne åpne den nye enheten. 
- Gjennom samhandlingsreformen skal vi forebygge mer og samhandle bedre. Det er enkle ord å si, ikke like enkelt i praksis. En større del av ansvaret for helse- og omsorgstjenestene overføres til kommunene og vi får større helseutfordringer fremover. Derfor er det kanskje viktigere enn noen ganger tidligere med forebygging. Jeg er sikker på at dette er riktig vei å gå, sa ordføreren.