Eksisterende bygningsmasse skal rehabiliteres og man bygger et moderne nybygg på ca. 2400 m². Byggestart er i løpet av våren 2014, og skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2016. I samme byggeperioden bygger kommunen også et avlastningssenter for barn og unge.