Maleprosjektet startet opp før sommeren 2012, og er et samarbeid mellom NAV og bygg- og eiendom. 

Godt utgangspunkt
For NAV sine brukere gir prosjektet meget verdifull arbeidserfaring og praksis som styrker deres framtidige muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt. Slik sett blir prosjektet en vinn-vinn-situasjon for alle som er involvert. 
-Det har vært en opplevelse å være med og det er mye bedre å drive med noe enn å sitte hjemme og glo. Prosjektet har vært til stor hjelp for meg, forteller prosjektdeltaker Linda Løvli. 

Økonomisk lønnsomt
Totalt har arbeidet spart kommunen for over 14 millioner i vedlikehold, og det er bygg- og eiendomssjef Kjetil Wold Henriksen godt fornøyd med.
- De 24 000 kvm med vegg som er malt i løpet av disse to sommersesongene samsvarer med de 24 000 kvm vegg som i kartleggingen for halvannet år siden ble vurdert å være i så dårlig forfatning at de ville få råteskader uten et nytt strøk maling, sier han.

Blir permanent
Erfaringene med maleprosjektet har vært så positive både for NAV og for bygg- og eiendom at man nå har konkrete planer for å gjøre prosjektet om til et permanent opplegg.
- Planen er at vi til enhver tid skal ha fire til seks personer inne på arbeidstrening. Samtidig jobbes det med å kunne gi disse personene et utvidet tilbud slik at de kan skaffe seg mer formell kompetanse. Målet er å gjøre veien til arbeidsmarkedet enklere, sier NAV-leder Roy Carstens.

Linda Løvli håper hun blir en av de som får være med videre.
- Jeg har trivdes godt i denne jobben og kunne tenke meg å ta utdannelse for å bli maler, forteller hun.