Samarbeid på tvers av fylkesgrenser og kommunegrenser, mer fokus på kompetanse, byutvikling og næringsutvikling ble pekt på som viktige satsingsområder.
- Ringsaker kommune skal holde fast på strategien, holde trykket oppe og gjøre mer av det som virker, sa ordfører Anita Ihle Steen. 
 
Seks s-er
Fylkesmann Sylvia Brustad mener regionen bør ha fokus på seks s-er; skole, samferdsel, sykehus, synlighet, stolthet og samarbeid.  
- Samarbeid er helt avgjørende. Mens vi krangler om universitet og sykehus drar pengene og ressursene til andre steder i landet, påpekte hun. 
Også konsernsjef i Eidsiva Energi, Ola Mørkved Rinnan, pekte på samarbeid som en viktig suksessfaktor.  
- Jeg mener dere i Ringsaker må følge det gode sporet dere er i, fortsette å løpe så fort som dere gjør, og kanskje i noen større grad dra med dere de andre kommunene, sa Rinnan.
 
Filmpremiere
Under seminaret var det premierevisning på Ringsakers nye bofilm og reiselivsfilm. Begge er produsert av Elisabeth Nord Productions, som tidligere har laget en næringsfilm for kommunen. 
- Vi har mye besøk fra utlandet og har en fast rute vi tar de med på. Alle blir like overasket over hvor utrolig vakkert det er her. Alt det vakre har vi prøvd å formidle gjennom reiselivsfilmen, fortalte regissør Anders Svalestad.
 
Møteplass
Årets Ringsakerseminar er den første i rekken. Noe av hensikten er å skape en møteplass mellom næringsliv, politikere og forvaltning – en arena hvor man kan knytte kontakter og ta pulsen på utviklingen. 
- Vi er veldig glade for den entusiasmen vi har sett og de innspillene vi har fått gjennom dagen. Skulle gjerne invitert flere til seminaret, men det var dessverre ikke plass, sier rådmann Jørn Strand. 
 

Noen sitater fra dagen:

Pål Walberg: «Det har vært mye spørsmål rundt navnet på IKEA-varehuset i Nydal. Jeg kan fortelle at det skal hete IKEA Ringsaker».
Arthur Buchardt: «Egentlig bør vi delegere til IKEA å plassere Mjøssykehuset og Mjøsuniversitetet. Da blir det faktabasert og ikke følelsesbasert. Det hadde gått mye raskere og beslutningen hadde vært bedre».
Sylvia Brustad: «Alle tog trenger et lokomotiv, og det lokomotivet er vi midt i nå. Jeg tenker at det toget må kjøres enda fortere, enda mer sammensveiset og bli enda mer slagkraftig».
Leif Teksum: «Skal vi bygge noe, enten det er infrastruktur, sykehus eller universitet, er vi avhengige av statlige bevilgninger. Vi må få beslutninger på sentralt hold på Stortinget.
Jo flere som går sammen og snakker samme sak, jo større er sannsynligheten. Snakker vi hver vår sak kommer vi aldri i mål».
Anita Ihle Steen: «Jeg vet at vi vil veldig mye i alle kommunene, vi må bare prøve å gå litt mer i takt enn det vi gjør. Også må vi få til et mye tydeligere samarbeid på tvers av Mjøsa».  

 

Se reiselivsfilmen

Se bostedsfilmen