Det er fylkeskommunen som i samarbeid barnehagene utvikler og prøver ut opplæringsmodeller for personell uten formell kompetanse. Opplæringen skal foregå på egen arbeidsplass og være tilpasset den enkelte deltaker.

Tryggere på seg selv
Ann Margreth Berg er en av de fem nyutdannede fagarbeiderne i Nes barnehage. 
- Fagbrevet har gjort at jeg tenker på en annen måte i arbeidshverdagen. Jeg er mer bevisst på hva og hvorfor. Underveis i prosessen har jeg også blitt tryggere på meg selv i jobben jeg gjør, sier hun. 

Fylkeskommunen samarbeider med Senter for voksnes læring, og kandidatene har vært på skolen en halv dag i uka. I tillegg har de fått veiledning en time i uka på arbeidsplassen. Veilederrollen er det kollegene Anne Nicolaysen og Inger S. Plassen som har hatt. Også de har fått opplæring og vært på samling en gang i måneden. 

Ny giv
Prosjektet har ført med seg masse ny giv og kompetanseheving i hele personalgruppa i Nes barnehage. 
- Alle har vært med og bidratt ved å ha gitt noe og fått mye tilbake. Jeg er stolt av medarbeiderne mine i Nes barnehage, og de fortjener masse ros for den gode jobben de gjør hver dag. Sammen er vi sterke, og dette er et bevis på at vi klarer det vi vil, sier barnehageleder Tone Kristiansen.