- Vi ønsker blant annet å jobbe videre med arbeidet mot mobbing, forteller de nyvalgte lederne, som begge går på Moelv ungdomsskole. 

Deler ut midler
Ungdommens kommunestyre velges for ett år av gangen, og jobber for at kommunen skal bli enda bedre for barn og ungdom. I løpet av året besøker de blant annet Stortinget, blir kjent med offentlige styringsprosesser og deler ut midler til tiltak rettet mot ban og unge. Fristen for å søke årets UKS-midler er 1. november.

Saker som engasjerer
Under stiftelsesmøtet fikk ungdommen møte ordfører Anita Ihle Steen, som fortalte om hvordan engasjement i en enkeltsak gjorde at hun ble politisk engasjert da hun var 15-16 år gammel. Å finne engasjerende saker var et viktig stikkord også fra Bernt Torp, som gjennom humor og personlige historier snakket om motivasjon og engasjement.  
- Alle klager på at engasjementet er borte. Jeg mener det er feil. Vi har engasjement så lenge man treffer på de rette sakene. Dere må velge sakene som engasjerer og berører, oppfordret Torp.