Sparebanken Hedmark ble valgt som hovedbankforbindelse etter en anbudsrunde der banken kom best ut av fire tilbydere. 

– Sparebanken Hedmark har vært vår hovedbankforbindelse gjennom flere år, og vi ser fram til fortsatt godt samarbeid når banken nå vant konkurransen, sier rådmann Jørn Strand.