Nettverket mellom kommunene, DPS og Sykehuset Innlandet ble opprettet i 2002. Målet er å øke samhandlingen på tvers i forhold til aktivitetstilbud, men også erfaringsutveksling og kompetansedeling.

- Å ha noe å glede seg til, oppleve at man har noe meningsfullt å fylle hverdagen med er viktig for alle. Det gir livskvalitet, personlig vekst og utvikling. Det gir også mange helsegevinster, både fysisk, psykisk og sosialt. Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter kan være en døråpner til et mer aktivt og sosialt liv, sier kulturkonsulent Kari Benum. 

Se kulturnettverket Innlandets nye nettside