I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i oktober, har 420 brukere gitt tilbakemelding på sine erfaringer med NAV i Ringsaker.
– Vi scorer bra på spørsmål om bruker blir møtt med respekt når de henvender seg til NAV-kontoret. Her fikk vi 4,9 i år, på en skala som går til 6, og det er det samme resultatet som vi fikk i fjor, sier Carstens. 

Opptatt av å finne løsninger
Han understreker at NAVs viktigste jobb er å bidra til at folk kommer ut i arbeid.
– Det betyr at vi må snakke med brukerne om hvilke muligheter han eller hun har. Dette kan vi nok bli flinkere til. Her fikk vi en score i år på 4,64, mens vi lå på 4,6 i fjor. Men vi har god score på spørsmål om veileder er interessert i å finne gode løsninger sammen med bruker. Her oppnådde vi 5,0 i år. Det er veldig viktig at vi finner gode løsninger sammen med bruker, slik at det blir et godt resultat til slutt, sier han. 

Snakker om jobb
NAVs veiledere i Ringsaker er også opptatt av å snakke om arbeid med de fleste når de gjennomfører brukersamtaler.
– Her svarte 70,6%, eller snaut tre av fire – at veileder hadde snakket med dem om muligheten for å komme i jobb. Like mange svarte at de hadde inntrykk av at veilederne hadde god kunnskap om arbeidsmarkedet og ledige stillinger. Dette er en viktig forutsetning for å gi gode råd og innspill til brukerne. Vi jobber med å bli bedre i kunnskap om arbeidsmarkedet, for NAVs viktigste oppgave framover er som nevnt å bidra til at flere kommer seg ut i jobb, avslutter Carstens.