Mens det i 2012 ble gitt byggetillatelser for 766 tiltak ble det innvilget hele 920 søknader i fjor. 

- Det er svært positivt at aktiviteten på byggemarkedet er så stor. Ringsaker er en attraktiv kommune å bo i, og det at det bygges så mye gir rom for den vekst og utvikling vi ønsker oss, sier leder for kart og byggesak, Atle Ruud.

Hus og hytter
I 2012 ble det godkjent 103 boenheter, mens tallet for 2013 var 214.

- Fjorårets tall ligger langt over det som er snittet for årene fra 2007 til 2012, da det i gjennomsnitt ble godkjent 105 boenheter i året, sier Ruud.

Også antallet godkjente hytteenheter har økt, og i 2013 ble det godkjent 169 hytter. Gjennomsnittstallet for 2007 til 2012 var på 80 hytter i året.

Næringsbygg
IKEA-utbyggingen bidrar til en markant økning i kvadratmeter forretningsbygg, fra 312 m2 i 2012 til 33.334 m2 i 2013. 

- IKEA bidrar med en stor andel her, men vi har også hatt en økning i andre etableringer, sier kart- og byggesaksjefen.