Grunnen til at det blir billigere å levere mer synlig restavfall er at sorteringen skal bli bedre. Jo mer avfall som sorteres slik at materialene i det kan gjenbrukes til nye ting, jo bedre er det for miljøet. Da trenger en ikke hente ut så mye nye råstoffer fra naturen.

Mindre farlig avfall i restavfallet
Restavfall er det som ikke kan gjenvinnes til nye materialer. Det sendes i dag til forbrenning på Trehørningen i Hamar og blir til energi og aske. Hias ser at mye restavfall kunne vært bedre sortert. I tillegg havner en del farlig avfall i restavfallet. Når farlige stoffer brennes i ovner som ikke er laget for det, kan det havne i lufta vi puster inn, og skade både mennesker, planter og dyr. Hias innfører derfor ny ordning på gjenvinningsstasjonen for at sorteringen skal bli enda bedre.

To sekker gjennomsiktig gratis
Fra 13. januar i 2014 får husholdningene levert gratis to gjennomsiktige sekker eller 0,25 m3 løst restavfall. Skal du kjøpe søppelsekker til restavfall, er det derfor nå lurt å kjøpe gjennomsiktige. Mange butikker har det, og Hias selger det også på gjenvinningsstasjonen til en pris på 30 kroner for en rull med ti gjennomsiktig sekker.

OBS! Husk at sekken til husholdningsplast kun er beregnet til plastlevering. Ikke bruk den til restavfallslevering.

60 kroner for ugjennomsiktig sekk
Leveres avfallet i sekker eller poser hvor en ikke ser hva som er inni, koster det 60 kroner per sekk (100 liters). Alt sortert avfall utenom restavfall er fortsatt gratis å levere for husholdningene. Hias har også fjernet betaling for gips og ikke-brennbart avfall (porselen, murstein etc.) på alle gjenvinningsstasjoner fra i år.

Du får råd og veiledning om sortering av de ansatte på gjenvinningsstasjonen. 

Sjekk også ut sortere.no for hva som skal sorteres hvor.