- Etter åpningen av barnehagen i 2010 har behovet for barnehageplasser i området økt. Barnehagen utvides derfor med et nytt bygg som har tre avdelinger og cirka 50 plasser. Det nye bygget skal tas i bruk til høsten, sier rådmann Jørn Strand. 

God løsning for foreldre
Det nye bygget settes opp noen meter fra dagens bygg og det legges varme i bakken slik at man kan gå tørrskodd mellom byggene. I første omgang vil to avdelinger tas i bruk.

- Å ha så mange barnehageplasser knyttet til Nes barnehage gjør det enklere for foreldrene. Da får de muligheten til å ha søsken på samme sted og i nærheten av skolen der større søsken er, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Til tross for at Nes barnehage er stor gjør romløsningen og organiseringen at den føles liten, trygg og koselig.