- Ved å trene og gjennomføre konkurranser, får lærlingene en god forberedelse til fagprøven og til senere utfordringer i arbeidslivet, sier rådgiver Hilde Arnesen i Ringsaker kommune. I forkant av konkurransen fikk deltakerne vite hva som var hovedtema for oppgaven, slik at de hadde mulighet til å lese teori og forberede seg.

Aktive elever
Barne- og ungdomsarbeiderlærlingene var først ut, og hadde sin konkurranse på Fagerlund skole. Lærlingene fikk i oppgave å gjennomføre en fysisk aktivitet for ti barn i 1.-4. trinn. I løpet av ti minutter måtte de planlegge hvilken aktivitet, fordele oppgaver og ansvar, samt gi en faglig begrunnelse for hvorfor de valgte akkurat den aktiviteten til den aktuelle aldersgruppa. 

- Konkurranseformen har mye til felles med fagprøven, selv om de på fagprøven har mye lengre tid til forberedelser og gjennomføring, forteller Arnesen.

Etter forberedelsene fikk lærlingene 15 minutter i gymsalen til å gjennomføre aktiviteten, før de avsluttet med å evaluere sitt eget arbeid og svare på spørsmål fra dommerne.

Demente
Lærlingene fra helsearbeiderfag gjennomførte helskift på en seng hvor det lå en lettere dement og engstelig pasient. 

- I denne situasjonen ble lærlingene utfordret spesielt på evnen til å kommunisere på pasienten. God hygiene og observasjon er også faktorer som er viktige i arbeid av denne typen, sier rådgiver Arnesen.

Lærlingene sa i etterkant av konkurransen at de hadde hatt nytte av opplegget, selv om de var nervøse i forkant.

- Dette var jo veldig greit, sa Linda Aas Sandbæk, som er lærling i helsearbeiderfag.