- Vi er svært fornøyd med resultatet av anbudsprosessen. Martin M. Bakken ble valgt ut fra en helhetlig vurdering hovedsakelig basert på påslagspris, kompetanse, oppgaveforståelse og referanseprosjekter, sier Kjetil Wold Henriksen, bygg og eiendomsjef i Ringsaker kommune. 

Samarbeid 
Samspillsmodellen som er valgt for rehabiliteringen av Mørkved skole og byggingen av det nye avlastningssenteret går ut på at partene de neste månedene skal samarbeide om å prosjektere bygget. I dette ligger det at man jobber fram løsninger på bygget og en målpris for hva utbyggingen vil koste. 

Dersom man blir enige både om løsning og målpris vil man inngå en ny kontrakt der Martin M. Bakken påtar seg å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise med åpent regnskap.

- Dersom sluttsummen kommer over den målprisen vi har blitt enige om, vil både entreprenør og byggherre måtte betale mer. Fordelingen bestemmes ut fra en fordelingsnøkkel som lå til grunn for konkurransen, sier Wold Henriksen.

Det samme gjelder dersom sluttsummen ligger lavere enn målprisen. Besparelsen vil i så fall komme begge parter til gode. Dette gjør at både entreprenør og byggherre tjener på at prosessen blir rask, effektiv og billig, samtidig som kvaliteten på produktet ligger på det nivået det skal.

- Bakgrunnen for at kommunen har valgt å bruke denne typen totalentreprise er et ønske om best mulig å sikre at byggeprosjektet får riktig kvalitet og lavest mulig pris. Vi har stor tro på at samspill vil kreve det beste av begge parter og gi den beste skolen og det beste avlastningssenteret for kommunens innbyggere, sier Wold Henriksen.

God erfaring
Martin M. Bakken har lang erfaring med å jobbe etter samspillsmodellen, og administrerende direktør Svein Tollersrud ser fram til å ta fatt på arbeidet med Mørkved skole. 

- Vi har nettopp ferdigstilt Ankerskogen i en samspillsentreprise basert på samme modell som den vi har inngått avtale om på Mørkved skole. Vi har god erfaring med gjennomføringen av slike prosjekter, og vi er veldig godt fornøyd med at vi nådde opp i konkurransen, sier han.