- Her får både barn og voksne helt supre arbeidsforhold, sier rektor Haldis Sveen. 
Lærerne får lyse og gode arbeidsrom, og det er godt med møterom både oppe og nede. 

Bruk av farger
Gjennomgående i skolebygget er bruk av kraftfulle farger i behagelige toner. 

- Vi ønsket å bruke farger som kunne inspirere. Det er utrolig mye vitenskap i bruk av farger, og vi synes vi har fått en balanse som bidrar til å gi lærelyst, sier bygg og eiendomssjef Kjetil Wold Henriksen.

Barneskolen og ungdomsskolen har fått hver sin etasje. I barneskolens etasje er det valgt klare, skarpe farger, mens fargene på ungdomsskoletrinnet er litt dusere. 

Baser
Klasserommene er fordelt på baser, med to klasserom på hver base. I tillegg er det grupperom og et tekjøkken på hver base. 

- Det ene av de to klasserommene er så stort at det kan deles ved behov. Dette gir oss stor fleksibilitet, spesielt dersom vi har ekstra store kull, sier Sveen.

Førsteklassingene deler garderobe med SFO, og har også eget klasserom som er spesielt tilrettelagt for de yngste elevene. 

- Vi har hatt god dialog med både FAU, elevrådet og NCC om bruken av uteområdene her. Vi skal skape gode muligheter for aktivitet for elevene på alle trinn, sier rektoren.

Godt samarbeid
Representantene både fra Ringsaker kommune og NCC skryter av samarbeidet partene har hatt gjennom prosessen. 

- Dette har vært en behagelig prosess der vi har hatt god dialog hele veien. Elevene har vært veldig snille og disiplinerte. Vi er veldig stolte av bygget, sier byggeleder Steinar Bjørnstad i NCC.

Rektor Haldis Sveen er også godt fornøyd med byggeperioden. 

- NCC har vært veldig hensynsfulle. Vi har på sett og vis drevet skole på en byggeplass, men det har gått helt uten uønskede hendelser, sier hun.