Hun og de andre lærlingene i Buttekvern barnehage er enige om at det er spennende å lære gjennom praktisk arbeid fremfor å bare sitte på skolebenken. Ifølge barnehageleder Ivy M. Ludvigsen er det givende å være lærlingebedrift.

– Vi synes det er veldig positivt å ha lærlinger hos oss. De får oppleve hvordan hverdagen er, og vi kan bidra til at de finner ut om de passer best i barnehagen, på barneskolen eller ungdomsskolen, forteller hun.

Variert praksis
Kommunen har i år ledige lærlingeplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfag, helsefagarbeider og som institusjonskokk.

– Ringsaker kommune kan tilby en spennende læreplass med variert praksis og god faglig og personlig oppfølging. Vi ønsker oss positive og engasjerte lærlinger, sier rådgiver Hilde Arnesen. 

Samler alle
Lærlingene i kommunen har felles samlinger fire ganger i året. Der møtes de på tvers av fagområder, får sosiale møtepunkter og tar opp relevante temaer. 

– Nylig deltok flere av lærlingene i et Ringsakermesterskap der de fikk teste seg før fagprøven. Seks av helsefagarbeiderne våre og fire fra barne- og ungdomsarbeiderfag skal være med på fylkesmesterskapet også, forteller Arnesen. 

I 2012 fikk kommunen Arbeidsmiljøprisen for Innlandet for sitt arbeid med lærlingene. Antall lærlingehjemler ble økt fra 34 til 36 i budsjettet for 2014. 

Her finner du oversikt over ledige lærlingestillinger.