For å få godkjent reguleringsplanen for Brumunddal sentrum må det være gode utearealer for barn. Dette er et krav for å få tillatelse til å bygge ut flere boliger i sentrum. 

- Vi har ikke hatt noen ordentlig lekeplass i Brumunddal sentrum. Jeg håper dette også kan bidra til enda mer aktivitet i Brumunddal, mer handel og mer liv i gatene, sier Ihle Steen.

Gave fra Lions
Lions Club Brumunddal har 50 års jubileum i år, og ønsket å gjøre noe spesielt ut av jubileumsåret sitt.

- Vi har bestemt oss for å gi alle lekeapparatene som skal være i parken i gave til kommunen og innbyggerne, og bidrar derfor med 196.000 kroner inn i prosjektet, forteller Erik Weisser-Svendsen fra Lions.

Klubben har også tidligere bidratt positivt inn i lokalmiljøet, blant annet med utarbeidelsen av sansehagen ved Brumunddal Bo- og aktivitetssenter.

- Det at mobiltomta med sin historie kan utvikles til et positivt område synes vi er veldig bra, og vi er takknemlige for at vi får være med på dette, sier Weisser-Svendsen.

Ferdig 2015
Foreløpig gjenstår noe på grunnarbeidet på tomta, men etter planen skal opparbeidelsen av lekeplassen påbegynnes etter 17. mai. Arbeidet vil trolig bli avsluttet på førjulsvinteren, mens den siste beplantningen vil skje i løpet av 2015.

- Dette blir et fint tilskudd til Brumunddal sentrum. Jeg vil også takke for et fantastisk initiativ og gave for fra Lions. Det setter vi stor pris på, sier ordføreren.