Deler av den eksisterende bygningsmassen på skolen skal rehabiliteres. I tillegg skal det settes opp et moderne nybygg på ca. 2400 m2, slik at nye Mørkved skole vil ha et areal på ca. 6500 m2 med plass til 325 elever. Det nybygde avlastningssenteret vil få et areal på 1400 m2. Totalkostnaden for hele prosjektet med tomt, infrastruktur, skole, avlastningssenter og uteområdet er på ca. 210 millioner.

Mørkved skole
Allerede i juni kommer den midlertidige skolen på plass som skal huse lærere og elever gjennom byggeprosessen. Paviljongen leveres av Cramo AS, og arbeidet begynner i april/mai.

– Vi gleder oss veldig til å flytte over i paviljongen, det tror jeg nok skal gå veldig bra. Vi har et mål om å få flyttet mye inn før sommerferien, slik at vi kan starte det nye skoleåret med litt senkede skuldre, sier rektor Tone Strømberg.   
Rehabiliteringen av det eksisterende skolebygget og rivningen av mellombygget begynner høsten 2014. Eksisterende gymsal brukes slik den er frem til 1. januar 2016.

Uteområdet
I forbindelse med utbyggingen av skolen og avlastningssenteret skal det også opparbeides nytt uteområde. Dette arbeidet igangsettes i juni 2014, og utendørsanlegget skal stå klart til skolestart høsten 2014.  

– Planen er at både kunstgress- og grusbanen skal være klare til bruk når elevene kommer tilbake etter sommerferien. Anleggsgjerdene vil settes opp slik at størst mulig del av uteområdet skal være tilgjengelig også i byggeperioden, sier bygg- og eiendomssjef Kjetil Wold Henriksen.  

Det skal opprettes et nytt parkeringsområde helt i søndre del av eiendommen. Dette erstatter dagens parkeringsplass, og vil også være ferdig til skolestart nå i høst. 

Avlastningssenteret
Det nye avlastningssenteret skal være klar til innflytting i november 2015. Byggearbeidene starter tidlig på høsten 2014, og leder Hege Terese Granstrøm gleder seg til å kunne ta i bruk de nye, spesialtilpassede lokalene.

– Vi ser veldig fram til å kunne flytte inn i et funksjonelt bygg som er tilrettelagt for vår brukergruppe. Vi er trangbodde i dag, og det blir fint med store rom med god plass til å manøvrere rullestoler og annet utstyr som vi er avhengige av, sier hun.

I dag er de ansatte ved avlastningssenteret delt på to bygg, og Granstrøm mener det vil få stor betydning også for det sosiale å ha alle samlet i ett hus.

– Både kollegialt og faglig får vi en annen hverdag når vi er under samme tak. Jeg har veldig tålmodige ansatte, og flyttingen til nye lokaler blir veldig bra både for brukerne våre og for oss som jobber der, sier hun.