Snella har en del faste kunder, men i følge pedagogisk veileder Tonje Falk kommer det også til nye kunder hele tiden.

– Vi har mange populære produkter. Nå lager vi blant annet påskehøner, og de fleste er solgt allerede før de kommer ut fra tørking, forteller Falk. 

Tilrettelagt 
AO-tjenestens tre avdelinger i Brumunddal, på Holo og på Sund sysselsetter over 100 voksne arbeidstakere med spesielle behov. De 35 ansatte bistår dem i å tilrettelegge arbeidsoppgaver tilpasset hver enkelts behov.

– Det er viktig at brukerne våre får oppleve mestring og at de har arbeidsoppgaver som de trives med, sier Tonje Falk.

Bredt aldersspenn
Arbeidstakerne ved AO-tjenesten er fra 18 år til pensjonsalder. Arbeidsoppgavene er mange og allsidige, og produksjonen av varene deles opp i mange små deloppgaver slik at alle kan bidra underveis.

– Nå har vi gått i gang med produksjon av påskehøner som er veldig populære. De fleste er faktisk solgt før de kommer ut av ovnen, og hver og en er helt unik. Veldig mange av brukerne våre er involvert i denne produksjonen, enten gjennom maling, pussing eller prismerking, forteller Falk.