– Det er et eventyr at vi står her i dag. For ett år siden hadde vi ikke noe, hverken hus eller penger, sa Sylvia Brustad, leder av hovedkomiteen.

Huset i skogen
Prøysenhuset som er under oppføring ligger diskret tilbaketrukket i skogen bak Prøysenstua.

– Huset synes ikke fra E6, og det var intensjonen. Når man står ved Prøysenhuset kan man så vidt skimte Prøysenstua gjennom trærne, og når man står ved Prøysenstua ser man så vidt det nye huset mellom stammene. Det var også intensjonen, sa investor Arthur Buchardt. 

Fasaden på utsiden av bygget vil bli kledd med paneler, som over tid vil få en mørkere patina. Etter hvert vil huset derfor smelte mer og mer inn i omgivelsene.  

Kafé Julie
Midt i bygningen ligger teatersalen. Her skal det komme på plass et amfi som kan skyves inn og gi rom til mer plasskrevende aktiviteter. Det kommer også en scene som får en fleksibel løsning ved at man kan åpne opp mot kafeen og holde intime konserter der. 

Driften av selve kafeen er ute på anbud med innleveringsfrist 22. april. Sylvia Brustad kunne røpe at kafeen får navnet Kafé Julie etter Alf Prøysens mor. Navnet symboliserer både hjerterom og hjertevarme, og det sier også noe om hva slags tilbud en kan forvente der.