Sverre Rudjord (46) kommer fra stillingen som leder for levekår og helse i Hamar kommune, og har tidligere hatt ulike lederstillinger innen pleie og omsorg. Rudjord overtar jobben etter konstituert kommunalsjef Ola Øverli. 

– Jeg ser på stillingen som en av de mest interessante topplederstillinger innen offentlig sektor i vårt distrikt og gleder med til å ta fatt på jobben, sier Rudjord.

Assisterende rådmann
Espen Hvalby (55) har de siste syv årene jobbet som økonomisjef i Ringsaker kommune. Han har bred erfaring fra kommunal sektor og 17 års ledererfaring. Stillingen som assisterende rådmann er nyopprettet.

– Jeg har et ønske om å bidra til videreutvikle Ringsaker kommune, og jobbe med et bredere fagfelt enn det jeg gjør i dag, sier Hvalby. 

Både Hvalby og Rudjord starter i stillingene 1. september. De blir en del av kommunens ledergruppe.

Prøysenleder
Hogne Moe har vært konstituert leder for Prøysenhuset og går over i fast stilling. Han har tidligere hatt ansvar for Prøysenfestivalen Blåklokkevikua.