– Dette prosjektet har vært svært vellykket, og vi har besluttet å videreføre det i ordinær drift, forteller kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. Prosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratet gjennom Fylkesmannen i Hedmark samt KoRus-Øst.

Forebygging
TIUR-prosjektet har hatt som mål å forebygge at ungdom opp til 24 år som allerede hadde debutert med narkotika, skulle opprettholde misbruket og utvikle varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. 

– Gjennom prosjektet har vi opparbeidet nye metoder og ny kompetanse for å avdekke og forebygge rusmisbruk, og dette kan vi ta med oss inn i videreføringen av arbeidet, sier prosjektleder Øyvind Buraas fra Ringsaker lensmannskontor. I løpet av prosjektperioden har i alt 81 ungdommer fått oppfølging. Av disse er 45 under 18 år og 22 i ungdomsskolealder.

– Vi visste fra forskning og samtaler med etablerte rusmisbrukere at mange begynner å eksperimentere med narkotika i ung alder. Utfordringen har vært at vi ikke har klart å avdekke så mange av de unge. Det gjør vi nå, og selv om tallene er høye betyr det at vi i mye større grad lykkes med å komme inn på et tidlig tidspunkt, sier SLT-koordinator Mette Erika Harviken. 

Samarbeid er nøkkelen
I Ringsaker er det et tett og godt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid. Dette har vært en viktig suksessfaktor i TIUR-prosjektet, der blant andre politi, barnevern, ungdomskontakten, NAV, ungdomshelsetjenesten, de fem ungdomsskolene, videregående skole samt kultur og fritid har deltatt. Til sammen sitter politiet og kommunens enheter på tiltakspakker som favner bredt. 

– TIUR-prosjektet var viktig med tanke på tverrfaglig samarbeid. Det er en styrke å kunne spille på tiltakspakker fra både politiet og kommunale enheter. Nå er det viktig at vi holder trykket oppe. Vår viktigste jobb er forebyggende arbeid blant unge, sier lensmann Terje Krogstad. Lensmannen berømmer også kommunen for samarbeidet og for satsingen på forebyggende arbeid. 

Videreføres
Selv om prosjektet er avsluttet fortsetter arbeidet etter TIUR-modellen. Ungdomskontakten blir en kommunal kontaktadresse for foreldre og ungdom, og de faste møtene mellom kommunens enheter og politiet videreføres. Det samme gjelder kompetanseutviklingen blant ansatte.

– Som følge av prosjektet er det slik at når noen nå blir avdekket har vi gode verktøy som vi kan tilby og benytte i det videre arbeidet med ungdommene, avslutter SLT-koordinator Harviken.