– Enerom gir et bedre tilbud til beboerne ved at de får større grad av privatliv, mer fred og ro og bedre plass på rommet, sier enhetsleder Hege T. Nysveen.  

Flytter avdelinger
Avdeling for korttidsplasser flytter ned til de tidligere rehabiliteringslokalene i 2. etasje og antallet plasser økes fra 8 til 12. Avdeling for langtidsplasser overtar de 44 rommene som i dag huser både korttids- og langtidspasienter. Totalt er det opprettet 2,8 nye årsverk for å muliggjøre tiltaket med å fjerne dobbeltrom. 

– Dette tiltaket gjør det lettere for oss å imøtekomme pasientenes ønsker om å kunne velge mellom enkeltrom og dobbeltrom, for eksempel for ektepar. Det er også en fordel i forbindelse med smitteverntiltak, forklarer Hege T. Nysveen. 

Hever kvaliteten
Prosjektet med å avvikle dobbeltrom på Ringsaker bo- og aktivitetssenter har en ramme på 1 million kroner. Arbeidet utføres av Byggmester Bjørn Vidar Håve AS. Kommunens maleteam, som er et samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune og NAV, tar seg av malejobben. 

– Dette hever kvaliteten i eldreomsorgen vår og vi er glade for at prosjektet er i rute, sier rådmann Jørn Strand.