I forbindelse med gravearbeider vil nedre del av plassen, inkludert taxiholdeplassen, bli avstengt i et par dager. Maskinkraft, som skal utføre arbeidet, vil begynne med å sette opp inngjerding rundt dette området i slutten av uka. 

Mest mulig av det offentlige parkeringsområdet ved stasjonen vil holdes åpent disse dagene. Bussene vil ha Bettavegen som både inn- og utkjøringsvei mens gravearbeidet pågår. Taxiholdeplassen flyttes ned til korttidsparkeringen i Kiwivegen, og vil være godt synlig fra togstasjonen. Når gravearbeidet nederst på plassen er avsluttet åpnes veien for gjennomkjøring.  

Bussholdeplassen skal være klar til skolestart, og arbeidet med hele anlegget skal være avsluttet i oktober 2014.