Det nye kartet har et utvalg av stier, sykkelruter, badeplasser, kulturminner og serverdigheter på den ene siden, og skiløyper på den andre. Kartet er best egnet som et turplanleggingskart med målestokk 1:80.000. Sammen med mer detaljerte lokalkart vil det gi den gode turopplevelsen.

– Vi håper kartet kan inspirere til å oppsøke Ringsakers mangfoldige naturområder. Naturen kan brukes av alle på sitt nivå, både sommer og vinter. Målet er gode naturopplevelser og gevinsten kan være bedre folkehelse, både psykisk og fysisk, sier Kongssund. 

Kartet skal distribueres til alle husstander og hytteeiere i Ringsaker. Husstandene får kartet i postkassen i løpet av kort tid, mens det sendes ut til hytteeierne i løpet av sommeren. Kartet kan også hentes på kommunens servicesenter i Moelv og Brumunddal.