– Mulighetene er større enn noen gang og må gripes. Det er avgjørende å opptre langsiktig etter strategien for vekst og utvikling, samtidig som vi i en del saker må si nei og stå i mot, rådet rådmann Jørn Strand politikerne under årets rammekonferanse på Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen. Salderingsbehovet for 2015 er på totalt 13,7 millioner kroner, og behovet er stigende gjennom økonomiplanperioden. 

– Vi må ta grep for å løse de utfordringer vi står overfor, og vi skal lytte godt til de signaler dere gir gjennom disse to dagene, sa rådmannen.

En offensiv og godt drevet kommune
En rekke indikatorer bekrefter at Ringsaker kommune er godt styrt, har en solid økonomi og positiv utvikling på befolkningstall, bolig- og hyttebygging og varehandel. Blant annet viser finansielle nøkkeltall fra kommuneproposisjonen at Ringsaker skiller seg positivt ut i fylket og i Innlandet. 

Rådmannen fremhevet særlig den siste tilgjengelige varehandelsstatistikken, som viser at Ringsaker stadig reduserer handelslekkasjen.

– Over de siste fire år har varehandelen økt med nesten 17 %, og handelslekkasjen er halvert siden 2008. Det er jeg godt fornøyd med! Og så vet vi at IKEA åpner mars 2015, sa Strand.

Store investeringer
Rådmannen orienterte om at alt er i rute med skoleutbyggingene på Brøttum, i Moelv og på Mørkved. En god nyhet er at Stavsberg skole nå er fullfinansiert med 181,5 millioner kroner i økonomiplanperioden, og arbeidet med rom- og funksjonsprogram er godt i gang. 

Rådmannen luftet også mulighetene for å etablere en paviljong på Fossen skole for å få Fossen skole fulldelt i løpet av kort tid. Han antydet at dette vil kunne være mulig innenfor en kostnadsramme på om lag 10 millioner kroner, men at dette vil være avhengig av et anbud og at en må komme tilbake til dette i en egen sak.

– Med en slik løsning ville vi kunne oppfylle forutsetningen fra vedtaket i 2008 og samtidig håndtert økningen i elevmassen i Moelv, sa rådmannen.

Svømmebasseng
En av problemstillingene politikerne må ta stilling til er bassengsituasjonen i kommunen. Rådmannen orienterte om at en ikke er ferdig med alle sider av denne utredningen, men han ga et tydelig råd om at kommunen må løse bassengutfordringen selv så raskt som mulig, og at det første grepet er å bygge et nytt basseng i Moelv. 

– Vi har sett på muligheter for å bygge et nytt basseng i Moelv. Vi anslår at dette vil koste 120 millioner kroner, der det vil være mulig å søke om finansiering ved spillemidler for 12,5 millioner kroner. Det vil være gunstig å bygge bassenget sammen med og samtidig med skolen, og begge deler vil kunne stå ferdig til skolestart 2017, sa rådmann Jørn Strand.