Også rådmann Jørn Strand er fornøyd med biblioteket slik det fremstår etter ombyggingen. 

– Biblioteket er et viktig møtested for folk i alle aldre. Det er en arena for læring og vekst, og det er stor stas å kunne åpne dørene i dag, sier rådmannen. Med dette er alle de tre folkebibliotekene rehabilitert.  

Ny barneavdeling
Tilbudet til barn og unge er bibliotekets hovedsatsingsområde. Derfor er det lagt spesielt til rette for barnefamilier på det «nye» biblioteket. Barneavdelingen er lagt i tilknytning til hovedinngangen. Et helt unikt lesetre og lekehuset «bittelitt@ått» skal stimulere til lesing og stille lek for de minste. 

– Disse installasjonene skaper en helt særegen atmosfære, og har allerede vekket stor oppmerksomhet, sier biblioteksjef Mette Westgaard.     

Allsidig bruk
Biblioteket har mange arrangementer gjennom året, og etter ombyggingen vil det være enda bedre tilrettelagt for god og variert bruk. Lesesalen er bygd om til formidlingsrommet «Ordbruket», med amfi og muligheter for filmvisning. Kafeen «no@ått» tilbyr kaffe, saft/juice og enkle kaker, og bemannes av bibliotekets ansatte samt utplasseringselever på arbeidstrening.

– Vi har sett behovet for å kunne tilby enkel servering på flere av våre arrangement, og vi mener kafetilbudet vil bidra til å gjøre bibliotekopplevelsen enda bedre, sier Westgaard.

Studierom
Bibliotekets funksjon som studiested ivaretas ved at andre etasje er omgjort slik at det har blitt tre små studierom og ett litt større. I tillegg vil hemsen kunne benyttes av studenter.

– Vi har sett at biblioteket fungerer som en møteplass for lokalbefolkningen. Derfor har vi også lagt til rette for dette gjennom å etablere sittegrupper rundt i hele huset, sier biblioteksjefen. 

I de halvsirkelformede vindusnisjene er det laget behagelige sitteplasser. Kostnadsrammen for ombyggingen av biblioteket var 7,5 millioner kroner.