Prosjektet Tango for 1000 er et samarbeid mellom Den Kulturelle Skolesekken og Musikk i Hedmark. Dansen er et av flere prosjekter som blir gjennomført for barn og unge i forbindelse med Prøysen sitt 100-årsjubileum. Målet er å øke kjennskap til Prøysens kunstnerskap, skape ny litteratur inspirert av ham og skape lokale markeringer knyttet til hans kunstnerskap.

Tango for 1000 ble sendt direkte på NRKs nett-tv