17-åringene går til daglig på helse- og oppvekstfag på Ringsaker videregående skole. I løpet av to kursdager har de lært om alt fra etikk, verdier og holdninger til hygiene, brannsikkerhet og forflytning. 

– Kurset har vært interessant og vi har lært mye nytt. Det har vært to lange dager, men veldig nyttig, sier de to. 

Givende jobb
Den siste tiden har 17-åringene hatt praksis på Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Det har gitt dem en bekreftelse på at helsevesenet er det rette for dem.

– Det er givende å jobbe med mennesker. Du ser hvor glade de blir når du gjør en god jobb. I tillegg føler du at du gjør noe nyttig, sier Sundstuen og Børresen.