CD-en er en del av skolens markering av Prøysenjubileet, og ideen ble til mens skolen jobbet med Prøysenforestillingen sin.

– Dette har vært en veldig fin opplevelse for både ungene og oss voksne. Felles opplevelser gir samhold, mener rektor Anna Saug. 

Kjente sanger
Alle trinnene ved skolen har fått synge inn hver sin sang. I tillegg er «Blåbærturen» spilt inn som fellesnummer med sangere fra alle trinn.

– Alle sangene er kjente og kjære Prøysenviser som ungene våre har et forhold til. Disse sangene var også sentrale i Prøysenforestillingen vår, og det var spennende for elevene å få jobbe med visene i flere ulike sammenhenger, forteller Saug.

Profesjonelt opptak
Det er Studio 19 i Hamar som har stått for innspillingen, og noe er tatt opp på skolen mens andre grupper var i studio for å synge inn sitt bidrag. 

– Spesielt elevene på 1. trinn syntes det var stort å få dra inn til studio i Hamar for å synge «Teddybjørnens vise», sier rektoren. 

 

Fred Dalbakk, musikk
Studio 19, Hamar, innspilling