Hidemstrædet har siden 2008 arbeidet som controller i økonomiseksjonen i Ringsaker kommune. Hun er revisorutdannet og har tidligere jobbet i Oslo kommunerevisjon og Hedmark Revisjon IKS.    

Rita Hidemstrædet overtar stillingen etter Espen Hvalby, som går over i stillingen som assisterende rådmann 1. september.