– De siste årene har man også innenfor akademia sett en økende interesse for Prøysens mangfoldige aktiviteter. Prøysen 2014 ønsker å bidra til videre forskning på Alf Prøysens kunstnerskap, fortalte Brustad under utdelingen. 

Professor Ole Karlsen ved institutt for kultur og litteratur ved Universitetet i Tromsø og nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark mottok stipendet på vegne av høgskolen. Han kunne fortelle at de skal bruke de tildelte stipendmidlene til forskningskonferanser og tilhørende publikasjoner. De har også et ønske om å etablere et robust internasjonalt forskningsmiljø rundt Prøysens forfatterskap. 

Stipendet er på 250.000 kroner.