Ungdomsparken var ett av innspillene som kom da oppvekstkomiteen og kultur og fritid inviterte til ungdomshøring i Teatersalen 3. september.

– Skal vi fortsette med det vi driver med, eller vil dere at vi skal bruke pengene annerledes, spurte leder for oppvekstkomiteen Kjerstin Lundgård og kultursjef Asle Berteig.

Åpen hall ble trukket frem som et tilbud ungdommen ønsket skulle videreføres.

– Der kan vi både drive idrett og henge med folk. Det er bra, konkluderte de.

Flerbrukshall
Øverst på ønskelista til de som møtte opp står en flerbrukshall hvor de kan drive med skating, svømming, bmx og trial.

– Når skateanlegget er utendørs samles folk for å henge der, og det blir mindre plass til skating. Får vi et anlegg inne blir det et ordentlig miljø for oss skatere. I tillegg kan anlegget brukes året rundt, sa Markus-André Hovde.

Mer aldersinndeling
Det kom også innspill om aldersinndeling på fritidsklubben.

– Fritidsklubbene skulle hatt egne åpningsdager for oss mellom 16 og 18 år, sa Lotta-Linn Vestli Moen, og ytret ønske om at ungdommene skulle få være mer delaktige i valg av aktiviteter på klubbene.

Alle innspillene som kom inn under ungdomshøringen skal etter hvert drøftes i oppvekstkomiteen. Er du mellom 13 og 18 år kan du sende dine innspill til oppvekstkomiteen i skjemaet under.