Pengene fra årets TV-aksjon skal gi en million mennesker fordelt på åtte land tilgang til rent vann. 

Skolegang og trygghet 
– Midlene som kommer inn gjennom aksjonen vil bidra til en bedre hverdag for veldig mange mennesker. Tilgang til rent vann dreier seg ikke bare om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske, sier leder for kommunekomiteen, Geir Roger Borgedal. 

I løpet av en dag bruker kvinner og jenter 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. Enklere tilgang på friskt, rent vann gjør at kvinner og barn for muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter vann. Når turen etter vann blir kortere er de også mindre utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Trenger bøssebærere
På landsbasis er det rundt 100.000 bøssebærere som går fra dør til dør på aksjonsdagen. Nesten 500 av disse er i Ringsaker, og består i stor grad av foreldre og elever fra skolene i kommunen. 

– Vi har bestandig et behov for flere bøssebærere, både for å ha flere å fordele rodene på og for å ha en reserve dersom noen skulle bli forhindret fra å delta, sier sekretær i komiteen Astrid Petersen Finneid. 

De som ønsker å være bøssebærere kan ta kontakt på tlf. 02025 eller på www.blimed.no.