Det siste året har Ringsaker kommune jobbet med et samarbeid med frivillige organisasjoner. Målet er å etablere kontakt med organisasjonene og utvikle et tilbud basert på frivillighet til kreftsyke og andre alvorlig syke personer.

– Tilbudet fra de frivillige er tenkt å være et supplement til tjenesten som kommunen gir. Man trenger ingen utdanning for å være med, og hva man skal hjelpe til med avgjøres av den frivillige selv og personen han eller hun skal bistå, sier kreftkoordinator Heidi Nordsveen. I november arrangeres det kurs for personer som ønsker å gå inn som frivillige oppmuntrere. Prosjektet er i samarbeid med kreftforeningen distrikt Innlandet.

– Godt å få bidra
Erland Tolvstad er en av de sju frivillige som ble rekruttert i forrige runde. Han mener dette er et godt tiltak, og oppfordrer andre til å stille opp.

– Norge er et land bygd på dugnad, og jeg synes dette er en veldig fin dugnad å ta del i. Ofte er det vanskelig for familier å prate sammen når noen blir alvorlig syke, det har lett for å bli slik at alt dreier seg om sykdommen og bekymringer. Som frivillig er man ikke så oppi sorgen som familien er, og man kan bidra med å prate om andre ting, sier han.

Kan hjelpe med mye
Ifølge Nordsveen er det kun fantasien som setter grenser for hva en frivillig kan bistå med. 

– Hvordan dette foregår blir avgjort mellom den frivillige og den syke. Hva slags behov som finnes er så individuelt, og avhenger også av livssituasjon. For noen kan det å gå en tur på kino, ta en kaffe eller få hjelp til å handle være det de trenger. Andre kan ha behov for hjelp med barnepass eller kjøring. Av og til holder det å bare være medmenneske som er der og som kan lytte, sier kreftkoordinatoren. 

Bli frivillig?
De som er interessert i mer informasjon om det å bli frivillig kan ta kontakt med kreftkoordinator Heidi Nordsveen. 
Hun kan nås på e-post til heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no eller på telefonnummer 62 36 20 46.