– Jeg synes ikke det var vanskelig å lære norsk. Det hjelper å være sammen med resten av klassen og diskutere på norsk, sier 12-åringen Aleksandra. 

Gode resultater
Skolene i Ringsaker har de siste fire årene jobbet etter en modell hvor flerspråklige elever får undervisning sammen med resten av klassen, og kontaktlærer og lærer i grunnleggende norsk har et felles ansvar for elevens faglige og sosiale tilpasning. Modellen har gitt svært gode resultater, både når det gjelder språklig utvikling og integrering.

– Vi ser at måten vi organiserer arbeidet på gjør at elevene raskere lærer norsk og har et bedre faglig utbytte. De får venner, deltar i fritidsaktiviterer, bruker språket og blir integrert, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Fagerlund i førersetet
Fagerlund skole har hatt en sentral funksjon i mottaket av flerspråklige elever siden de første vietnamesiske familiene kom på slutten av 70-tallet. Skolen har vært Fokus-skole knyttet til Nasjonalt Senter for flerspråklig opplæring de siste ti årene.

– For oss handler det om å se på kulturelt og språklig mangfold som en ressurs. Det handler om organisering, samarbeid, innhold, gode overganger og ikke minst kompetanseutvikling av hele lærerkollegiet, sier rektor Kari Storihle Ødegård. 

Kilde skole i Moelv er nå Fokus-skole, og gir veiledning til andre skoler i Ringsaker.