– Ringsaker skal være en god kommune å vokse opp i. Det betyr at vi må satse både på bygg og innhold i barnehage og skole, samt på attraktive fritidstilbud. Det synliggjøres i budsjettet, sier rådmann Jørn Strand.

Innfrir ungdommens ønsker
I september arrangerte kultur og fritid i samarbeid med oppvekstkomiteen en høring for ungdom i Ringsaker. I budsjettet er det lagt opp til å videreutvikle ungdomstilbudet i tråd med innspillene fra høringen. 

– Vi foreslår å erstatte dagens fritidsklubb i Brumunddal med en ungdomskafé. Ungdommen ønsker denne plassert nærmere sentrum, og man ser på lokalisering i aksen mellom sentrum, busstasjonen og jernbanestasjonen. I umiddelbar nærhet til ungdomskafeen skal det også etableres et utendørs skateanlegg. Ved å plassere skateanlegget nært kollektivtrafikken kan tilbudet brukes av flere enn bare ungdom i Brumunddal, sier kultursjef Asle Berteig. 

Stort løft i Moelv
I Moelv løftes barne- og ungdomssatsingen gjennom bygging av ny skole, en omfattende rehabilitering av idrettshallen, bygging av nytt svømmebasseng og oppgradering av kulturhuset. Det er lagt opp til at arbeidet med skolen, svømmebassenget og idrettshallen gjennomføres som et felles prosjekt med ferdigstilling høsten 2017.

– Dette vil gi Moelv vesentlige konkurransefortrinn med tanke på trygge og attraktive oppvekstvilkår. Med tiltakene som er planlagt utendørs vil dette gi barn og unge et større fritidstilbud, sier rådmannen. 

706 millioner til skole
I den kommende budsjettperioden skal det også bygges nye skoler i Brumunddal og på Stavsberg. Mørkved skole skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2016, mens Stavsberg skole ferdigstilles i 2018/2019. Det er også lagt inn penger til leie av en paviljong for elevene på Fagernes skole, og en utbygging av Fossen skole til 1.–7. trinns skole skal utredes. 

– Dette er kort og godt tidenes satsing på barn og unge, sier rådmann Jørn Strand. 

Disse tiltakene er foreslått i budsjettet:

  • 586 millioner kroner til investering i skole
  • 120 millioner kroner til svømmebasseng i Moelv
  • 8,5 millioner til rehabilitering av Moelvhallen 
  • 5,9 millioner kroner til renovering av Moelv kulturhus
  • 3,5 millioner kroner i 2015  til etablering av ungdomskafé i Brumunddal
  • 1,5 millioner kroner til reetablering av trialtilbudet i i Brumunddal
  • 500.000 kroner til utendørs skateanlegg i Brumunddal