Om lag 1.500 husstander i de to kommunene berøres av forbudet, som ble vedtatt i Stortingets klimaforlik i 2012 for å redusere utslipp av klimagasser. For den enkelte husstand kan det også være penger å spare på sikt ved å bytte ut olje og parafin med mer økonomiske oppvarmingsløsninger.
 
Det finnes mange gode alternativer til fyring med olje og parafin, men vi ser at det kan være vanskelig å få oversikt over hva man kan velge mellom. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Sigrid Johanne Langsjøvold, plan- og miljørådgiver i Ringsaker kommune.
 
Info på nett
For å gjøre det lettere for innbyggerne å finne ut hva slags oppvarming det kan være aktuelt å gå over til, har Hamar og Ringsaker kommuner utarbeidet egne nettsider med informasjon om temaet. Her finner du sidene om oljefritt Ringsaker
 
– Hva som er den beste løsningen, vil variere ut fra en rekke ting, som standarden på anlegget man har i dag, hvor stort huset er, hvor mye man ønsker å investere, eller praktiske ting som lagringsplass. Vi håper at informasjonen på nettsidene våre gjør det lettere for hver enkelt å finne den løsningen som passer best for sitt hus, sier Lise Urset, miljørådgiver i Hamar kommune.
 
Trenger leverandører
Kommunene ønsker å gjøre det lett for innbyggerne å finne lokale leverandører når de skal skifte ut oljefyren. 
 
– Vi oppfordrer alle lokale leverandører til å ta kontakt med oss, slik at vi kan samle alle leverandører i en liste på nettsidene våre, poengterer rådgiverne.
 

 Fakta

  • Forbud mot å fyre med olje og parafin vedtatt i Klimaforliket fra 2012 
  • Forbudet blir gjeldende fra 2020
  • Forbudet skal redusere utslipp av klimagasser
  • Enova har støtteordninger for energitiltak i boliger
  • Olje-/parafintanker er forbundet med forurensningsfare. Fjerning må gjøres forskriftsmessig. 
  • Alternativ oppvarming kan være varmepumpe, vedfyr, bio-olje, pellets, solvarme