4 år etter åpningen av Nes barnehage ble tre nye avdelinger åpnet. Det ble feiret med taler, underholdning og omvisning. 

– Det blir stadig flere barn på Nes, og vi har hatt utvidelser hvert år. Vi er en av få som er så heldige å få to byggeprosesser på fire år, sa barnehageleder Tone Kristiansen. 

Lavvo i Hundremeterskogen
I tillegg til nytt bygg har barnehagen fått et «kunstverk» i Hundremeterskogen – en lavvo av tre og glass. 

– Den skal speile barnehagebygget og omvendt. Ungene kan ta på den og gå inn i den. Lavvoen skal vekke glede og begeistring, sa leder for utsmykningsutvalget Odd-Hermann Roel Børke. 

Lavvoen er tegnet av prosjektleder Helle Smedstuen på bygg og eiendom, og inni står det benker laget av elever fra Nes ungdomsskole.