Gjennom Microsoft sitt Student Advantage program kan kommunen tilby dette til alle elever uten kostnad verken for kommunen eller elevene.

Godt tilbud
Alle elever kan laste inn programvaren på inntil fem personlige enheter, som PC, nettbrett eller smarttelefon. 

– Dette er et viktig og godt tilbud, som gir elevene tilgang til samme programvare på utstyr de har hjemme som på skolen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 

Ringsaker kommune ønsker med dette tilbudet å tilrettelegge for enkel tilgang til verktøy som kan være et viktig bidrag for å øke elevenes læringsutbytte i de forskjellige fagene.

Satser digitalt
Digitale tjenester utgjør en stadig større del av verktøykassa og kunnskapsbanken for skoleelevene.  Høsten 2014 innførte Ringsaker kommune pålogging gjennom FEIDE for elever og lærere. Dette vil si at elever og lærere får ett brukernavn og passord som kan brukes for å logge inn på flere digitale undervisningsportaler.  

– Påloggingen gjennom FEIDE gir økt kvalitet på tjenestene fordi de kan personifiseres i mye større grad enn tidligere. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk, forklarer Per Skjæret, som er IKT-rådgiver for skole.

Kommunen innfører fra nyttår Office 365 for lærerne (Office programmer, e-post og fillagring) og planen videre er at elevene skal få tilsvarende tilbud.