I landlige omgivelser like utenfor Brumunddal sentrum ligger Kjerringhaugen. Her er det satt opp fire hus med i alt åtte leiligheter for rusmisbrukere. I tillegg er det et felleshus med kontorplasser og møterom for ansatte og brukere, samt to akutthybler som NAV disponerer. Utbyggingen er gjort av Finn Pettersen Entreprenør AS.

– Dette har blitt et fantastisk tilbud. Alle fortjener en ny sjanse, og et godt botilbud er viktig for å løse opp i andre utfordringer man har, sa ordfører Anita Ihle Steen under åpningen.

Viktig tiltak
Assisterende rådmann Espen Hvalby er også godt fornøyd med de nye boligene. 

– Byggingen her på Kjerringhaugen er ett av mange viktige og helt nødvendige tiltak i den boligsosiale handlingsplanen som ble vedtatt i 2008. Jeg er glad for at vi har fått på plass et så godt boligtilbud for de som har et rusmisbruk, sa han i sin åpningstale.

Trives godt
Svein Roger Hasselbo er en av de som har fått bolig på Kjerringhaugen. Etter 30 år med rusmisbruk og opphold på ulike institusjoner setter han stor pris på sin nye leilighet. 

– Jeg har bare positivt å si om tilbudet her. Jeg må rose de ansatte i psykisk helse for den jobben de gjør. Uten dem hadde jeg ikke stått her i dag. Her på Kjerringhaugen har jeg en fin, ny leilighet for meg selv. Samtidig er støtteapparatet bare en telefon unna dersom man trenger noen å prate med, sier han. 

Tre dager i uka jobber han på Tømmerli bo- og aktivitetssenter, og han trives godt med å ha en jobb å gå til.

Godt naboskap
Både de ansatte og beboerne på Kjerringhaugen gir uttrykk for at de har blitt godt mottatt av naboene i området. 

– Naboene rundt her er veldig hyggelige mot oss. Det betyr mye at vi har fått den tilliten som vi har fått her oppe, fortalte Svein Roger Hasselbo.